Как се пише: пасище или пасбище?

И двете думи могат да се употребяват в книжовната реч – пасище, мн.ч. пасища; пасбище, мн.ч. пасбища. Селяните са забелязали вълка недалеч от пасището/пасбището. Фермерите силно намалиха размерите на стадата и започнаха да отглеждат соя върху пасищата/пасбищата си. На практика думите са дублети, но в меродавния източник (от 2012 г.) не са представени изрично като […]