Как се пише: паяжина или пайжина?

Правилно е да се пише паяжина, мн.ч. паяжини. Изграждането на паяжината позволява на паяка да улавя като в капан своята жертва, без да хаби енергия в преследването ѝ. Таванът беше претъпкан със стари вещи и тънеше в прах и паяжини.