Как се пише: пейзаж или пеизаж?

Правилно е да се пише пейзаж, мн.ч. пейзажи. Думата е заета от френски – paysage. Пейзажът се простира пред очите ми, приличен на картина, на гоблен, но тъй реален, че е чак мъчителен за сетивата мои и за мен. (Д. Дамянов) Сред платната на Евгени Вълев интерес предизвикват маслените пейзажи на родния Сливенски Балкан.