Как се пише: пека (се), пекат (се) или печа (се), печат (се)?

Правилно е да се пише пека (се), пекат (се), но печеш (се), пече (се), печем (се), печете (се). Глаголите от първо спрежение, чийто корен завършва на -к (пека, облека, тека, влека, река), запазват тази съгласна в 1 л. ед.ч. и 3 л. мн.ч. сегашно време. Обичам да ходя на море, но не и да се […]