Как се пише: пенсионноосигурителен, пенсионно-осигурителен или пенсионно осигурителен?

Правилно е да се пише слято – пенсионноосигурителен, също и пенсионноосигурителна, пенсионноосигурително, пенсионноосигурителни.   В Австрия общата пенсионноосигурителна система е изградена върху принципа за изплащане на пенсиите въз основа на правените вноски. С приетите законови промени парламентът въведе по-високи изисквания към управлението на пенсионноосигурителните дружества. Слято се пишат сложните прилагателни имена, в които първата съставка […]