Как се пише: пенсионноосигурителен, пенсионно-осигурителен или пенсионно осигурителен?

Правилно е да се пише слято – пенсионноосигурителен, също и пенсионноосигурителна, пенсионноосигурително, пенсионноосигурителни.   В Австрия общата пенсионноосигурителна система е…