Как се пише: петък или петак?

Това са две различни думи. Съществителното пèтък означава ’петият ден от седмицата’.   Празникът тази година се пада в четвъртък, затова на правителственото заседание днес петъкът ще бъде обявен за неработен. В петък всеки мюсюлманин трябва да присъства на обедната молитва. Съществителното петàк означава ’стара медна или никелова монета с ниска стойност’. Думата често се […]