Как се пише: петнайсет, петнадесет или петнайсе?

Правилно е да се пише петнайсет или петнадесет. Двете форми са дублетни. Препоръчителна е употребата на петнайсет. Формата петнайсе е неправилна. Петнайсет/Петнадесет души потърсиха съдействие от кмета в приемния му ден. Преди петнайсет/петнадесет дни е направена данъчна проверка на фирмата.