Как се пишат дните на седмицата – с малка или с главна буква?

Дните на седмицата се пишат с малка буква: понеделник, вторник, сряда, четвъртък, петък, събота, неделя. Първият ден от седмицата е понеделник, но в някои страни се смята за втори ден. Всеки четвъртък в клуба ще гостуват различни български групи. Четири съботи през тази година ще бъдат работни дни. Под влияние на чужди езици, най-вече на […]

Как се пише: петък или петак?

Това са две различни думи. Съществителното пèтък означава ’петият ден от седмицата’.   Празникът тази година се пада в четвъртък, затова на правителственото заседание днес петъкът ще бъде обявен за неработен. В петък всеки мюсюлманин трябва да присъства на обедната молитва. Съществителното петàк означава ’стара медна или никелова монета с ниска стойност’. Думата често се […]