Как се пише: пеш или пеша?

Двете форми са дублетни и могат да се използват в книжовната реч. След урока по китара Катя винаги се прибираше пеш/пеша до дома си. Най-добре е да ходите пеш/пеша с умерено темпо и на чист въздух.