Как се пише: пинсет, пинцет, пинсета, пинцета, пинсети или пинцети?

Правилно е да се пише пинцет (м.р.) и пинцета (ж.р.), пинсета (ж.р.) и пинсети (форма за мн.ч., която се употребява за един предмет). Препоръчителна е употребата на пинцет и пинсета. Думата е заета от немски (Pinzette) или френски (pincette), възможно чрез руски (пинцет). Пинцетът/Пинсетата/Пинцетата е помощен хирургичен инструмент./ Пинсетите са помощен хирургичен инструмент. Като пораснах […]