Как се пише: писател реалист или писател-реалист?

Това съчетание от две съществителни имена се пише разделно – писател реалист, мн.ч. писатели реалисти, защото при членуване се променя първата част: писателят реалист. Елин Пелин израства като писател реалист в края на XIX и началото на XX век. Хуан Валера е сред най-известните испански писатели реалисти. Забележка: В източника е посочено само правилото, на […]