Как се пише: писател реалист или писател-реалист?

Това съчетание от две съществителни имена се пише разделно – писател реалист, мн.ч. писатели реалисти, защото първото може да се членува: писателят реалист. Елин Пелин израства като писател реалист в края на ХIХ и началото на ХХ век. Хуан Валера е сред най-известните испански писатели реалисти. Забележка: В източника е посочено само правилото, на което […]