Как се пише: питагорова теорема – с малка или с главна буква?

Правилно е да се пише с малка буква – питагорова теорема.   Известни са повече от 100 доказателства на питагоровата теорема. В равнобедрения триъгълник AHD прилагаме питагоровата теорема и изразяваме височината DH чрез страната AD. С малка буква се пишат притежателните прилагателни имена, образувани от лични имена, когато са в състава на терминологични съчетания:   […]