Как се пише: пишете или пишите?

Правилно е да се пише пишете – форма на глагола пиша за 2 л. мн.ч., сегашно време; също и за 2 л. мн.ч., повелително наклонение (заповедна форма). Блок 201 се санира вече от един месец, а вие пишете, че санирането започва. Хора, замисляйте се малко, когато пишете. Пишете грамотно и малко по-разбираемо! Забележка: В Официален правописен […]