Как се пише: план-конспект или план конспект?

Това сложно съществително име се пише полуслято – план-конспект, защото се състои от две съществителни, второто от които пояснява първото; при образуване на други граматични форми се променя само втората част: план-конспектът, план-конспекти. Този план-конспект е всъщност тематично описание на всеки отделен час по физическо възпитание. Изданието съдържа: тестове, план-конспекти и примерни варианти на интерпретативно съчинение.