Как се пише: плод-зеленчук или плод зеленчук?

Правилно е да се пише полуслято – плод-зеленчук. Полуслято се пишат сложните съществителни имена, чиито съставни части са в равноправно отношение помежду си (между тях може да се вмъкне съюзът и: плод и зеленчук). Вчера следобед жена ми отиде в близкия плод-зеленчук да купи ягоди. Уличката пред плод-зеленчука беше тясна и Павел реши да паркира […]