Как се пише: площта или площа?

Правилно е да се пише площта (площ + определ. член та). Броят на новопостроените жилища намалява, но площта им нараства. България заема близо една пета от площта на Балканския полуостров.