Как се пише: плътността или плътноста?

Правилно е да се пише плътността (плътност + определ. член та). Плътността на бетона може да бъде повишена чрез добавяне на допълнително количество пластификатор. В подробните устройствени планове са определени плътността и интензивността на жилищното застрояване.