Как се пише: плесна или плясна?

Правилно е да се пише плесна, също и плеснеш, плесне, плеснем, плеснете, плеснат; плеснах, плесна, плеснахме, плеснахте, плеснаха. В този момент някакъв рибок изскочи над водата и шумно плесна обратно във вира. След тази грешка не очаквай родителите ти да плеснат с ръце и да те прегърнат.