Как се пише: повествувание или повествование?

Двете форми са дублетни – повествувание/повествование, мн.ч. повествувания/повествования. Препоръчителна е употребата на повествувание. В книгата съзнателно е търсен баланс между документалистиката и художественото повествувание/повествование. Повествуванията/Повествованията на Валентин Дрехарски запалиха любопитството на читателите и ни пренесоха в един непознат свят.