Как се пише: повсеместна, повсеместно, повсеместни или повсемесна, повсемесно, повсемесни?

Правилно е да се пише повсеместна, повсеместно, повсеместни, също и повсеместният, повсеместния. Проверка на правописа при групи от съгласни се прави с такава форма на думата или със сродна дума (със същия корен), в която след съмнителната съгласна стои гласна: повсеместно/повсемесно – повсеместен, места, има т, следователно се пише повсеместно. Но: опастност/опасност – опасен, опасение, […]