Как се пише: подавам или поддавам?

Това са две различни думи, които се употребяват съобразно значението, вложено в тях. Глаголът подавам и съответният глагол от свършен вид подам най-често се употребяват със следните значения:   1.1. Давам нещо на някого в ръцете.   Синът ми вече помага в работилницата – върши по-лесните неща, подава инструментите на майсторите, подрежда резервните части. „Чети […]