Как се пише: подемно-транспортен, подемнотранспортен или подемно транспортен?

Правилно е да се пише полуслято – подемно-транспортен, също и подемно-транспортна, подемно-транспортно, подемно-транспортни. Полуслято се пишат сложните прилагателни имена, чиито съставни части са в равноправно отношение помежду си (подемен и транспортен). Чрез софтуера операторите на подемно-транспортни машини могат да следят за евентуални повреди по мотокарите и обработваните товари, за състоянието на батерията и др. Лифтът […]