Как се пише: подизпълнител или под-изпълнител?

Правилно е да се пише слято – подизпълнител, мн.ч. подизпълнители, тъй като под- е представка в думата, а представките не се отделят с дефис (малко тире). Възникнал е спор между ръководителя и собственика на фирмата подизпълнител относно пребиваването на лицата в обекта. Изпълнителят е длъжен да ползва за подизпълнители само декларираните от него в офертата си. Забележка: Думата […]