Как се пише: подсмръкна или подсмъркна?

Правилно е да се пише подсмръкна. Според правилото за групата ър/ръ в многосричните думи, когато след ър/ръ има една съгласна, се пише и изговаря ър, а когато има две или повече съгласни – ръ. В думата подсм-ръ-кна, след групата ър/ръ, има две съгласни – кн, затова се пише по този начин. Тя подсмръкна отново, извади […]