Как се пише: потиснат или подтиснат?

Правилно е да се пише потиснат, също и потисната, потиснато, потиснати. Думата има представка по- и корен -тис-. Преди 1983 г. формите потиснат и подтиснат са били дублетни. При депресия човек се чувства потиснат и нещастен. Социалните мрежи могат да бъдат полезни в стремежа на потиснатите народи към свобода, но лесно могат да се превърнат […]