Как се пише: потисна, потискам или подтисна, подтискам?

Правилно е да се пише потисна, потискам. Двата глагола имат представка по- и корен -тис-. Преди 1983 г. формите са били дублетни: потисна и подтисна; потискам и подтискам. Повечето медикаменти за отслабване потискат апетита. Безапелационната победа на Меркел уплаши пазарите и потисна еврото.