Как се пише: потисник или подтисник?

Правилно е да се пише потисник, мн.ч. потисници. Думата има представка по- и корен -тис-. Но Прометей е горд и не желае да коленичи пред своя враг и потисник на човечеството. Нашата борба ще бъде борба на бедни против богати, на роби против господари, на потиснати против потисници.