Как се пише: поддържам или подържам?

Думата поддържам (с ударение на втората сричка) се пише с двойно д, защото има представка под- и корен -държ-.   поддържам системата в изправност поддържам родителите си финансово поддържам добра фигура поддържам висока температура поддържам колата си поддържам нечие мнение поддържам контакт с някого С едно д обаче се пише думата подържа (с ударение на […]