Как се пише: поддейност или под-дейност?

Правилно е да се пише слято – поддейност, мн.ч. поддейности, тъй като под- е представка в думата. С кораба ще се извършват пилотни дейности по поддейност 4.4 от проекта FAIRway Danube. Предлагаме план-график за изпълнение на дейностите и поддейностите на поръчката. Забележка: Думата липсва в словника на Официален правописен речник на българския език. С., БАН, […]