Как се пише: полека-лека или полека лека?

Правилно е да се пише полуслято – полека-лека.   Най-сетне минувачите оредяха и полека-лека изчезнаха от улиците. Миналата година започнах полека-лека да възстановявам дядовата къща. Полуслято се пишат сложни наречия, които са образувани от две наречия в равноправни отношения помежду си.   тук-там, горе-долу, напред-назад, нагоре-надолу, оттук-оттам