Как се пише: ползване или ползуване?

Правилно е да се пише ползване. Преди 2002 г. формите ползване и ползуване бяха дублети, но сега правилен е само първият вариант. Хотелът предлага на своите гости безплатно ползване на басейн. Този закон урежда собствеността и ползването на земеделските земи. Работодателят ми разреши ползването на отпуск за обучение по чл. 169 от Кодекса на труда.