Как се пише: полиуретан или полиоретан?

Правилно е да се пише полиуретан. Полиуретанът е полимер (полиестер), който се произвежда от изоамини и алкохоли. Изделията от полиуретан имат значително по-дълъг живот и устойчивост в сравнение с каучуковите и металните.