Как се пише: половин-един; половин, един или половин един?

Когато означава приблизително количество, се пише полуслято – половин-един, също и половин-една, половин-едно.   Добре е половин-един час преди лягане да забравите за телефоните. За следващата половин-една година имам план за ангажиментите си. Когато има изброяване, се пише със запетая.   Какъв е хоризонтът на това правителство – половин, една, две години?

Как се пише: половин или полвин?

Правилно е да се пише половин. Около половин час по-късно в залата се появи парцалив бездомник. Може ли да получа потребителски кредит, при условие че съм на половин работен ден?