Как се пише: заместник министър-председател или заместник-министър-председател?

Правилно е да се пише заместник министър-председател, защото, когато към сложно съществително име, написано полуслято, се добави трета основа, тя…