Как се пише: един-единствен или един единствен?

Думата се пише полуслято – един-единствен, също и една-единствена, едно-единствено, понеже представлява сложно прилагателно име, образувано чрез повтаряне на основата…