Как се пише: граничнополицейски, гранично-полицейски или гранично полицейски?

Това прилагателно име се пише слято – граничнополицейски, също и граничнополицейска, граничнополицейско, тъй като е образувано от съчетание на прилагателно…

Как се пише: заместник началник-управление или заместник-началник-управление?

Правилно е да се пише заместник началник-управление, защото, когато към сложно съществително име, написано полуслято, се добави трета основа, тя…

Как се пише: инженерно-геодезически, инженерногеодезически или инженерно геодезически?

Правилно е да се пише полуслято – инженерно-геодезически, също и инженерно-геодезическа, инженерно-геодезическо. Полуслято се пишат сложните прилагателни имена, чиито съставки…