Как се пише: полужив, полу-жив или полу жив?

Правилно е да се пише слято – полужив, също и полужива, полуживо, полуживи. Сложните думи с първа съставка полу- се пишат слято. Кой знае къде е в този момент, премръзнала и полужива от страх, а ти си я изоставил! А вятърът, разпилява по издънените улици окапали листа, провира се под полуживите храсти и дръвчета, брули […]