Как се пише: помоему или по моему?

Това наречие се пише слято – помоему.   Часовникът помоему не е елегантен и има мъжко излъчване. Помоему ти постъпи справедливо, но доста хора ще ти се разсърдят. Слято се изписват повечето наречия, образувани от предлог и стара падежна форма на съществително име: вкупом, напосоки, довечера, навеки. Забележка: В източника е посочено само правилото, на […]