Как се пише: помощник-режисьор, помощник режисьор или помощникрежисьор?

Това сложно съществително име се пише полуслято – помощник-режисьор, защото се състои от две съществителни, второто от които пояснява първото; при образуване на други граматични форми се променя само втората част: помощник-режисьорът, помощник-режисьори. Своя професионален опит той натрупва в Софийската опера, където последователно е помощник-режисьор, асистент-режисьор, режисьор и заместник-директор. Един от помощник-режисьорите извика: „Готови за снимки!“.