Как се пише: помощник-фармацевт или помощник фармацевт?

Това сложно съществително име се пише полуслято – помощник-фармацевт, защото при образуване на други граматични форми се променя само втората част: помощник-фармацевтът, помощник-фармацевти. Формата на обучение за специалността „Помощник-фармацевт“ е редовна, със срок три години. Сега помощник-фармацевтите в България могат да работят самостоятелно в дрогерия, но не и в аптека.