Как се пише: помпане или помпене?

Двете форми са дублетни и могат да се употребяват равностойно в книжовната реч. За да проверите налягането на гумите, имате нужда от манометър или от стандартен комплект за помпане/помпене на гуми. Освен всичко друго, помпането/помпенето на мускули е и мода.