Как се пише: помпам или помпя?

Двете форми са дублетни и могат да се употребяват равностойно в книжовната реч. Трябва да помпаш/помпиш смело – не гледай какво показва манометърът. Двамата редовно посещават фитнес залата и помпат/помпят мускули. Забележка: В първия източник, посочен по-долу, са включени и двете форми, но не са отбелязани изрично като дублети.