Как се пише: поп музика, поп-музика или поп музика?

Правилно е да се пише разделно – поп музика, или слято – попмузика. Когато първата съставка на сложно съществително име пояснява втората, двете (или само първата) имат чужд произход и се употребяват като самостоятелни думи, съществителното се пише или разделно, или слято. Статуетката Leone di Sanremo (Лъвът на Санремо) е най-престижната награда за италианските музиканти […]