Как се пише: попълвам или подпълвам?

Това са две различни думи, които се употребяват съобразно значението, вложено в тях. Глаголът попълвам и съответният глагол от свършен вид попълня се употребяват най-често със следните значения:   1.1. Написвам или отбелязвам с определени знаци необходимите данни във формуляр, таблица и под.   В случай че документите се попълват и подават от упълномощено лице, […]