Как се пише: поравно, по-равно или по равно?

Когато представлява наречие със значение ’по равни части, в еднакво количество на всеки’, се пише слято – поравно.   Великденски добавки ще има за всички пенсионери, но не поравно. Държавният дълг ще бъде финансиран поравно от три източника. Когато представлява съчетание от предлог и прилагателно име в ср.р. ед.ч., се пише разделно – по равно. […]