Как се пише: порасна или порастна?

Правилно е да се пише без т – порасна. Глаголът е от свършен вид, с наставка -н-.   И по-късно, когато децата пораснат, се питаме защо повтарят нашите грешки. После пораснахме и май престанахме да мечтаем. Съответният глагол от несвършен вид пораствам (с наставка -ва-) обаче се пише с т.   Зайчето не може да […]