Как се пише: посланик или посланник?

Правилно е да се пише посланик, мн.ч. посланици. Посланикът влязъл, поклонил се на царя и начертал – без да каже ни дума – една окръжност около престола. (Н. Райнов, „Приказки от цял свят“) След като македонският премиер смени част от министрите в новото си правителство, наред е смяна на посланиците.