Как се пише: последващ или последстващ?

Правилно е да се пише последващ, също и последваща, последващо, последващи. Основните форми на контрол са предварителен, текущ и последващ контрол. Какъв е Вашият прочит на опита за преврат и последващите действия от страна на Ердоган?