Как се пише: постарому или по старому?

Това наречие се пише слято – постарому.   Дали постарому, или поновому, българинът отбелязва подобаващо Трифон Зарезан. Понякога просто ти се иска да върнеш времето назад и всичко да си е постарому. Слято се пишат повечето наречия, образувани от предлог и стара падежна форма на съществително име: вкупом, напосоки, довечера, навеки. Наречието постарому е образувано […]