Как се пише: постепенно или постепено?

Правилно е да се пише с двойно н – постепенно.   В Кодекса за социално осигуряване се предвижда постепенно намаляване на таксите и удръжките, събирани от пенсионноосигурителните дружества. И тази година продължава тенденцията за постепенно падане на лихвите по ипотечните кредити. За думата е в сила следното правило: ако прилагателното име в м.р. ед.ч. завършва […]